ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

ميثم تمارهای عصرمان را بشناسیم!

1400/06/28

✅ميثم تمارهای عصرمان را بشناسیم! 

ائمه اطهار علیهم السلام به یاران خاص خودشان مانند میثم تمار و حبیب بن مظاهر و رشید هجری اسراری می آموختند که برای دیگران جای تعجب بود. امروز نیز همان امامان به شهدای ما و برخی خواص همان حقایق را آموخته اند به نمونه ای از آنها توجه کنید

دفتر مرکزی