ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

سالروز شهادت امام حسن باقر ع

1400/04/27

امام باقر ع روز هفتم ماه ذی حجه 114 بدنیا آمد ایشان در زمان خلفای مروانی بوده و امام پنجم چند تا لقب دارد که معروفترین آن باقرالعلوم است

در همه صفات امام باقر ع شبیه رسول خدا بود پدرش امام سجاد ع و مادر حضرت از اولا امام مجتبی ع است  که  هیچ خانمی به عظمت ماد امام باقر نبوده لم یدرک فی آل حسن امراه مثلها  

دفتر مرکزی