ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

پیام تسلیت

1399/10/13

با تاسف و تاثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت الله آقای حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این، خسارتی برای حوزه علمیه و حوزه معارف اسلامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبا گویائ در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راه گشا، و در تربیت شاگردان ممتاز اثزگذار، و در حضور انقلابی در همه یمیدانهایی که احساس نیاز به حضور یشان میشد، حقا و انصافا کم نظیر است. پارسائ و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بودو توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهد بلند مدت است.

اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم، به خاندان گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ و به حوزه ی علمیه تسلیت عرض میکنم و علو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسئلت مینمایم. 

سید علی خامنه ای 

13 دی ماه 1399 

دفتر مرکزی