ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

هفته پژوهش

1399/10/01

گرامیداشت هفته پژوهش به صورت نمادین و با حضور تعداد محدودی از فارغ التحصیلان، دانش پژوهان و پژوهشگران پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا شنبه، 29 آذرماه برگزار شد.
در این آیین از ۹ کتاب مهدوی شامل آموزه های رضوی، رهبری جامعه شیعه، نیازسنجی مهدویت پژوهی، بررسی و نقد روایات یمانی در منابع روایی شیعه و اهل سنت، ادله ولادت (2 جلد)، مسیر گشایش، نقش مهدویت در تحکیم خانواده، درسنامه مهدویت، رهبری شیعه و محتوا و شیوه تدریس مجموعه کتاب کار یاران آفتاب (2جلد) رونمایی شد.
 
شماره های 64 تا 67 مجله انتظار موعود(عج)، دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهش نامه موعود و شماره های 45 و 46 فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات مهدوی نیز در بخش مجلات این آئین رونمایی شدند.

 

دفتر مرکزی