ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

پنجه بر آفتاب 2

1399/09/03

بررسی و تحلیل سوء استفاده جریانهای تکفیری از مهدویت و انعکاس آن در غرب در سه بخش محتوای و یک پیشگفتار از چاپ خارج شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. علاقمندان می توانند این کتاب ارزشمند را از انتشارات مرکز تخصصی مهدویت تهیه بفرمایند.

دفتر مرکزی