ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اطلاعیه

1399/07/02

 به حول و قوه الهی ثبت نام سطح 4 مهدویت با رویکرد کلامی  درماه های آذر و دی ماه سال جاری( 1399)برای نیم سال دوم آغاز می شود.

آدرس : قم - خیابان شهدا - کوچه 22 - بن بست شهید علیان - مرکز تخصصی مهدویت؟

02537841410

دفتر مرکزی