ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

برگزاری جلسه کارگروه کتاب ونشر

1395/08/27

دومین جلسه کارگروه کتاب ونشر به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسدی وبا حضور تعدادی از اعضا در تاریخ 7/6/95در مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد

دفتر مرکزی