ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

آیت الله اعرافی: پیشگیری و مقابله با آسیب های مهدوی ضروری است.

1397/09/20


مدیر حوزه های علمیه سراسر كشور در دیدار با اعضای ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی تاكید كردند: پیشگیری و مقابله با آسیب های مهدوی ضروری است و از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر كشور روز یكشنبه 20 آبان 1397 در دیدار اعضای ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی با بیان اینكه این نوع آسیب های فكری(جریان احمدالحسن)  دائم هم تولید می شوند و اولین جایی كه به سراغ آنجا می روند حوزه است چون از اینجا شروع می شود هم صلاح و هم فساد و بعد در جامعه اثر می گذارد.
وی خاطر نشان كرد: اهتمام ستاد هماهنگی به آسیب های متوجه حوزه و روحانیت در قلمرو بحث های مهدوی از یك ضرورت و الویت بالایی برخوردار است.
آیت الله اعرافی: ماموریت فعالان عرصه مهدوی در دو محور است یكی مقابله با جریان های انحرافی و یكی پیشگیری و تنظیم نگاه صحیح به مهدویت با فرهنگ سازی درست مهدوی در بین آحاد مردم
ایشان ورود به مسائل علمی و پژوهشی را برای ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی به عنوان یك سیاست گذار در این زمینه ضروری دانست.
وی افزود: در مسیر مبارزه با جریان های انحرافی خوش سلیقه بودن از نكات مهم مبارزه است و خوش سلیقه نبودن در برخورد با اینها هم آسیب زننده است.
مدیر حوزه های علمیه تاكید كردند: ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی باید در این زمینه جزوات استاندارد دارای وزانت علمی و استحكام تهیه كند كه قابل تبلیغ باشد.
ایشان در پایان گفتند: این ستاد مجموعه های مهدوی را هماهنگ كند تا جلوی موازی كاری ها گرفته شود

 

دفتر مرکزی