ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

ربنای قدسی ؛ ربنای شیطانی!

1396/03/08

یكی از داستان های ادامه دار و مضحك زندگی بشری، حضور شیطان به شكل ها و صورت های مختلف در جامعه بشری است.
به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت، حجت الاسلام والمسلمین رحیم كارگر "مسوول دبیرخانه مطالعات راهبردی مركز تخصصی مهدویت" در مطلبی در این خصوص آورده است: برخی از فرقه های صوفیه ،شیطان را اول الموحدین و بزرگ ترین یكتا پرستان و خالص ترین عابدان (!!) می دانند كه حاضر نشد به غیر خدا سجده كند و تنها او را پرستید. اینان پیروان واقعی شیطان هستند( به غیر از گروه های فاسد و حیوانی شیطان پرست غربی كه واقعا در حیوانیت و شیطنت و فسق و فجور تابع و عاشق شیطانند). همچنین برخی هستند كه شیطان را عاشقی مهجور و دلداده ای می دانند كه از ساحت معشوقش بیرون رانده شیطانند. اینان شیطان را سلطان المهجورین می دانند. بدتر از اینها كسانی اند كه : خدا و شیطان را با هم جمع می كنند!! روزی برای خدا قرآن و آیه می خوانند و روزی دیگر برای شیطان آهنگ و ترانه!! روزی بر سفره روزی خدا هستند و روز دیگر بر سفره شهوانی شیطان. هم برای خدا می خوانند و هم برای شیطان. هم از خدا و خوبی های او می گویند و هم مروج راه شیطان و اهریمن هستند. موقع فساد گری ، كافر و فاسد مطلق اند و هنگام احتیاج به خدا ، موحد و یكتاپرست می شوند! در هوس بازی ، مرید شیطان و در توبه كاری بنده خدا!! اینان نیز به نوعی شیطان پرستانی هستند كه با پوشش ربنا، در واقع ترویج فحشا و منكرات می كنند. یا حد اقل ربنایشان برای ماه عبادت و برای دیگران است و شیطاننایشان برای نه فصل دیگر!! این ربنا، ربنای قدسی نیست ؛ بلكه دقیقا همان ربنای شیطانی است كه ابلیس را اول الموحدین و اكبر العاشقین می دانند!!
ربنای قدسی از دل پاكی بر می خیزد كه دام ها و دانه های شیطان را در جمع نشخوار نكند و مروج و پیرو او در دو گانه پرستی و دوگانه بینی نشود. ربنای قدسی، خالص برای خدا و در ضدیت و تنفر و برائت از شیطان است و صبغه توحید و عبودیت و اخلاص و عشق ربانی و ولایت رحمانی دارد. ربنای قدسی ، دلی پاك و زلال و نورانی می طلبد ؛ اما ربنای شیطانی از هر دلی ناپاك بر می خیزد. ربنای شیطانی را فقط شیطان پرستان و دنیا طلبان و شهوت گرایان و هوس بازان طالبند...
ناریان مر ناریان را طالبند
نوریان مر نوریان را جاذبند...

دفتر مرکزی