ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

دلایل مدعیان مهدویت با استفاده از خواب با روایات تضاد دارد

1395/11/09

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی به نقل از رسا، حجت الاسلام شهبازیان در نشست علمی جایگاه خواب و رؤیا در مهدویت از نظر دین و روانشناسی که شب گذشته در سالن همایش دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه برگزار شد با طرح سؤالی مبنی بر این که آیا می توان با استفاده از خواب مسائل شرعی را ثابت کرد و از فردی به عنوان امام معصوم(ع) و حجت تبعیت کرد، خاطرنشان کرد: موضوع این نشست بررسی این سؤال است.

پژوهشگر عرصه مهدویت با بیان این که روایات در زمینه حجیت خواب چندین اصل را تذکر داده اند، اظهارداشت: امام صادق(ع) بیان می کند خواب صادق و پریشان هر دو وجود دارند و خواب مؤمن شامل هر دو می شود.

وی ادامه داد: اصل دیگری را که باید مورد توجه قرار داد، تعبیر خواب است که به اعتقاد اهل فن کتاب های تعبیر خواب باطل هستند و نمی توان به آنها تمسک کرد؛ پدر علامه مجلسی(ره) که خود از معبرین خواب است می گوید تعبیر خواب را فقط می توان از انبیا و امام معصوم(ع) درخواست کرد و اگر فردی غیر از انها باشد بایستی تعبیر به او عنایت شده باشد.

حجت الاسلام شهبازیان در زمینه دلایل استفاده مدعیان مهدویت از خواب برای اثبات خود، بیان داشت: در مرحله نخست مدعیان مهدویت بیان می کنند در روایات متعددی از سوی پیامبراکرم(ص) بیان شده است «اگر شخصی من را در خواب بیند قطعا من را دیده است و شیطان نمی تواند در قالب انبیاء و اوصیا درآید» بنابر این هر شخصی که در خواب، خود را معصوم بیان کرد، به طور قطع معصوم است.

وی افزود: مدعیان مهدویت در مرحله بعد بیان می کنند در روایات گفته شده است آنچه که درخواب به شما می گویم همانند آن چیزی است که در بیداری به شما گفته ام؛ با توجه به این دو مقدمه آن فردی که در خواب دیده شده امام معصوم(ع) است و سخنان او نیز همانند بیداری حجت است بنابراین اگر بیان کنند که فلان شخص معصوم است باید به آن عمل کرد.

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت با تصریح بر این که دلایل مدعیان مهدویت با روایات تضاد دارند، بیان داشت: در پاسخ به افرادی که بیان می کنند حضرت ابراهیم(ع) با دیدن خواب به مقابله شیطان رفت باید گفت خواب انبیا همانند وحی است اما افراد دیگر، نمی توانند خواب خود را همانند آنان بدانند و از سوی دیگر در روایات ما بیان شده است شیاطین می توانند برای انسان ایجاد تخیل کنند و فردی که تاکنون پیامبر(ص) را ندیده است چگونه می تواند وی را شناسایی کند.

وی با اشاره به روایتی که احمد بن الحسن بصری برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که شخصی خواب خود را به امام رضا(ع) تقدیم می کند و وی آن را تأیید می کند، ابرازداشت: این روایات شاذ و نادر است و در زمینه نفی محدوده و اعتبار خواب روایت معتبر و صحیحی از امام صادق(ع) وجود دارد که می گوید دین خدا عزیزتر از آن است که بخواهد با خواب ثابت شود و مهم تر از آن این که شخص خواب خود را به امام تقدیم می کند و حجت آن را تأیید می کند.

دفتر مرکزی