ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

کتاب مهدویت و آرامش روان منتشر شد

1395/11/09

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «هر چند موضوع مهدویت از دیرباز محل بحث و گفت و گوهای فقها، متکلمان، محدثان و مورخان مسلمان بوده و هر یک از آنان با توجه به حوزه پژوهشی و مطالعاتی خود، وجهی از وجوه مختلف آن را بررسی کرده اند، باید اذعان کرد که به طور گسترده به ابعاد روان شناختی مهدویت پرداخته نشده است.

متأسفانه دانشمندان علوم رفتاری، همچون روان شناسان نیز، تاکنون به این موضوع مهم و اثرگذار، توجه چندانی نداشته اند. با بررسی ابعاد روان شناختی مهدویت، مشخص می شود، اعتقاد به مهدویت تنها یک تئوری و باوری اسلامی با رنگی دینی نیست؛ بلکه ریشه در یکی از ویژگی های ذاتی و فطری انسان، یعنی امید دارد و دارای تجلیات و رویکردهای معرفتی، اخلاقی و عاطفی است.

با تبیین ابعاد روان شناختی مهدویت، دفاع از ان، جذابیت و مقبولیت بیشتری پیدا می کند و از مهجور بودن بیرون می آید».

این کتاب در پنج فصل با عناوینی همچون «مفاهیم»، «تحلیل روانشناختی مهدویت»، «مهدویت و شاخصه های بهداشت و روان»، «تأثیر مهدویت بر بهداشت روان» و «مهدویت و روان درمانی» جمع آوری شده است.

هر چند یکی از دغدغه های مهم انسان ها در همه دوره های تاریخ، سلامت روانی در کنار سلامت جسمانی بوده است، به نظر می رسد در عصر حاضر که فشار روانی، بیماری تمدن جدید نامیده شده و روز به روز بیماری های روانی در دنیا گسترش یافته و توجه بشر به مقوله بهداشت روان، دوچندان شده است؛ از این رو، سازمان بهداشت جهانی بخش خاصی به نام خدمات بهداشت روانی پدید آورده و در سال 1961 میلادی، جنبش بزرگ روان پزشکی اجتماعی در آمریکا آغاز شد که برخی روانشناسان و روان پزشکان، آن را انقلاب بزرگ سوم نامیدند و در اوایل قرن بیستم، نهضت جدید بهداشت روانی را پی ریزی کردند.

جوامع بشری در طول تاریخ خود، همواره دنبال آرامش روحی بوده اند و هستند و به تعبیر امروزی، سعی در دستیابی به بهداشت روانی خود و افراد جامعه دارند. امروزه اضطراب و تشویش ذهنی و عوارض ناشی از آن، در زندگی فردی و اجتماعی گریبان گیر بشر شده و نگرانی جدی برای جوامع فراهم ساخته است.

اتفاقا در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، میزان این اضطراب ها، استرس ها و مشکلات روانی بیش از دیگر کشورهاست. آمار روزافزون بیماران روانی بستری در بیمارستان های غرب، مؤید این حقیقت است.

بی گمان امروزه دست نیاز بشریت فراتر و فریاد احتیاج و نیازمندی اش به تعالیم حیات بخش الهی بلندتر از هر زمان دیگری است؛ زیرا به هر راهی پا نهاده سر از بیراهه ها درآورده و جز گرفتاری و غوطه ور شدن در ورطه تباهی و انحراف، سرانجامی نداشته است. بدین رو موضوع بهداشت روانی، یکی از مهم ترین مسائل انسان معاصر است. گمشده انسان متمدن قرن فن آوری های مدرن، شادکامی و رضایتمندی از داشته های زندگی است.

کتاب مهدویت و آرامش روان نوشته محمد سبحانی نیا در سال 1395 با شمارگان 1000 نسخه و به قیمت 8500 تومان در 175 صفحه از سوی انتشارات کتاب جمکران چاپ و روانه بازار شده است.

دفتر مرکزی