ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اسامی پذیرفته شدگان سطح چهار مركز تخصصی مهدویت اعلام شد

1395/10/26


به گزارش روابط عمومی مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، اسامی پذیرفته شدگان سطح چهار مركز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم براساس حروف الفبا بدین شرح است:
«حجج اسلام براری، رحیمی جعفری، محمد شهبازیان، ابراهیم عبداللهی، مسلم كامیاب، امیرگلپور، مهدی محرمی و علی مویدی.»
لازم به ذكر است، از میان 40 نفر شركت كننده در آزمون سطح چهار مركز تخصصی مهدویت، 16 نفر به مصاحبه دعوت شده بودند كه نهایتاَ از این تعداد 8 نفر اشاره شده با موفقیت در مصاحبه، برای نیم سال دوم سال تحصیلی جاری شروع دوره می شوند.

دفتر مرکزی