ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

مجموعه شش جلدی کتاب‌های یه دنیای قشنگ‌تر روانه بازار نشر شد

1395/10/22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی، مجموعه شش جلدی کتاب‌های «یه دنیای قشنگ‌تر» به همراه لوح فشرده دو زبانه از سوی مؤسسه آینده روشن تولید و منتشر شد.

این مجموعه شامل کتاب‌های «شهر آرزوها»، «شعر تولد»، «مهر پنهان»، «انتظار سبز»، «خورشید پشت ابر» و «شهر ظهور» از سوی مؤسسه آینده روشن منتشر شد.

کتاب «شهر آرزوهای» سروده مهدی موسوی، کتاب «شعر تولد» نوشته سید حبیب نظاری»، کتاب مهر پنهان و انتظار سبز و خورشید پشت ابر سروده سید مهدی موسوی و کتاب «شهر ظهور» به قلم سید حبیب نظاری است؛ تصویرگری این مجموعه از سوی سعیدگائنی انجام گرفته است.

دفتر مرکزی