ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی
سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار
مقدمه سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار مندرج ذیل سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»[1] مطابق ساختار و فرایند مندرج در چارچوب ابلاغی تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ مورخه 5/12/1398تدوین و تنظیم گردیده است.[2]
«آب شفابخش، هدیه الهی»
✍️ در ایام آغازین «ماه نيسان‌» هفتمین ماه از ماه های سریانی (رومی) هستیم که از بیست و سوم فروردین ماه آغاز و تا ۳۰ روز ادامه دارد و طبق بعضى از روایات اسلامی، بارانى که در این ماه از
صیاد دالها
فرماندهی نظامی، همواره خود را «سرباز کوچک اسلام» معرفی می‌کرد! لذا سبک فرماندهی و مدیریت شهید صیاد شیرازی با ترکیب خصوصیات فردی و سازمانی وی که حاوی سجایای اخلاقی و دینی به همراه علم و دانش روز بود، می‌تواند
«سلامتی در اسلام»
در دین مبین اسلام، سلامتی از جایگاه و ارزش ویژه‌ و نقش اساسی، در رشد و کمال انسانی برخوردار است؛ چنانچه در کتاب هدایت، قرآن کریم و روایات اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، دستورات بسیاری در خصوص سلامتی معنوی